TERMES LEGALS

1.- DADES IDENTIFICATIVES
Aquest Lloc Web , el titular del qual és:
JamLudaSL
amb CIF B66127366
i domicili a Montmany 42
08012 Barcelona
telèfon 933155338
i correu electrònic info@casajambarcelona.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Jam Luda SL 2013/1635, tom 43958, foli 166, full núm. B-442853, inscripció: 1.
està constituït pel lloc web associat al domini: casajambarcelona.com
D’ara endavant el titular l’anomenarem “CASA JAM BARCELONA”.

2.- USUARIS
La utilització d’aquest Lloc Web atribueix la condició d’USUARI a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. Alguns aspectes d’aquest Lloc Web, per la seva especialitat, podrien estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l’usuari que els utilitzi o hi accedeixi. L’USUARI declara sota la seva responsabilitat ser major de 14 anys i tenir prou capacitat per a la contractació o per al tractament de les dades de què es tracti, per la qual cosa CASA JAM BARCELONA no és responsable de l’incompliment d’aquest requisit.

3.- ÚS DEL Lloc Web
L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc Web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Lloc Web o els seus serveis, o impedir un gaudi normal del Lloc Web per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquest Lloc Web. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CASA JAM BARCELONA presta el servei, així com realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en aquests sistemes .

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics de CASA JAM BARCELONA o de tercers.

4.- PROTECCIÓ DE DADES

 • INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
 • RESPONSABLE: JamLudaSL
 • FINALITAT: Informar i gestionar de les activitats, serveis i productes oferts i els sol·licitats o contractats, així com informar de les novetats que s’hi vagin produint, i no ser utilitzats per a finalitats incompatibles amb aquestes.
 • DESTINATARIS
  Les vostres dades poden ser dipositades a: Acumbamail i Mailchimp per gestionar l’enviament de newsletters; a 10dencehispahard S.L que és l’empresa contractada per al nostre allotjament web; ia ASSD GmbH que és la plataforma de gestió de reserves de l’allotjament.
 • DRETS
  Podeu accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets com s’explica a la informació addicional.
 • Info. addicional
  Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a l’apartat corresponent d’aquest text.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts d’aquest Lloc Web, textos, fotografies, gràfics, imatges, sons, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc., així com els noms comercials, les marques i la resta de signes distintius, són propietat de CASA JAM BARCELONA o de tercers, no adquirint l’usuari cap dret sobre ells pel simple ús d’aquest Lloc Web.

El seu contingut no podrà ser objecte de manipulació (modificació, còpia, alteració, reproducció, tansmissió, adaptació, traducció, etc) per part de la persona usuària o de terceres persones, ja sigui totalment o parcialment, sense l’autorització expressa. I queda absolutament prohibida la seva distribució, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no sigui expressament autoritzat pel titular.

6.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
CASA JAM BARCELONA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del Lloc Web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7.- MODIFICACIONS
CASA JAM BARCELONA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al Lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8.- ENLLAÇOS
Des d’aquest Lloc Web de CASA JAM BARCELONA podeu accedir a enllaços o hipervincles. CASA JAM BARCELONA no exerceix cap mena de control sobre
aquests llocs i continguts. En cap cas CASA JAM BARCELONA, creadora d’aquest Lloc Web, assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un Lloc Web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap daquests hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap  mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9.- DRET D’EXCLUSIÓ
CASA JAM BARCELONA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Lloc Web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

10.- GENERALITATS
CASA JAM BARCELONA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del Lloc Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquest Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents condicions es regiran per la legislació espanyola.
Plataforma Europea de Resolució de Conflictes a eComerce. Per a la resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http:// ec.europa.eu/consumers/odr/. Aquesta adreça només està disponible per a consumidors residents a la UE. És, doncs, incompatible amb conflictes generats amb altres països.

12.- TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
L’enviament dels newsletters o butlletins informatius i altra informació comercial es realitza a través de l’aplicació Acumbamail, desenvolupada per The Rocket Science Group Llc, empresa ubicada als Estats Units la qual cosa, en la mesura que les dades personals de nom, cognoms i adreça de correu electrònic s’allotgen als seus servidors, suposa l’existència d’una Transferència Internacional de Dades que és necessària per gestionar els enviaments. Per això, l’usuari, en facilitar-nos les vostres dades, consent aquestes transferències internacionals de dades. L’empresa The Rocket Science Group Llc està adherida al protocol Privacy Shield. Podeu consultar a: https://www.privacyshield.gov/participant_search. I per tant compleix totes les especificacions de seguretat requerides pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), publicat el maig de 2016 i aplicable a partir del 25 de maig de 2018 a tota la Unió Europea.

PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE (del tractament)
JamLudaSL
Dir. postal: Montmany 42
08012 Barcelona
Telèfon 933155338
Correu elect: info@casajambarcelona.com

FINALITAT (del tractament)
Prestar-li el servei que ens sol·licita a cadascun dels formularis en què inscriu les seves dades al nostre ressò alberg CASA JAM BARCELONA.

 • Informar i gestionar de les activitats, serveis i productes oferts i els sol·licitats o contractats, així com informar de les novetats que s’hi vagin produint, i no ser utilitzats per a finalitats incompatibles amb aquestes.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no ens informe del vostre interès a eliminar-lo.

LEGITIMACIÓ (del tractament)
Consentiment

 • Prestat als diferents formularis de contacte

DESTINATARIS (de les dades )
Cessió de dades

 • Les vostres dades poden ser comunicades a l’aplicació Acumbamail i Mailchimp, desenvolupada per The Rocket Science Group Llc, empresa contractada per a l’enviament dels nostres newsletters o butlletins informatius. També a 10dencehispahard S.L, empresa on tenim contractat el nostre allotjament web. I finalment a ASSD GmbH, que és la plataforma de gestió de reserves de l’allotjament. Tot per tal de prestar-li els nostres serveis.

Transferència de dades

 • The Rocket Science Group Llc, està ubicada als Estats Units la qual cosa, en la mesura que les dades personals de nom, cognoms i adreça de correu electrònic s’allotgen als seus servidors, suposa l’existència d’una Transferència Internacional de Dades que resulta necessària per a gestionar els enviaments. Per això, l’usuari, en facilitar-nos les vostres dades, consent aquestes transferències internacionals de dades. L’empresa The Rocket Science Group Llc està adherida al protocol Privacy Shield. Podeu consultar a: https://www.privacyshield.gov/participant_search. I per tant compleix totes les especificacions de seguretat requerides pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), publicat al maig de 2016 i aplicable a partir del 25 de maig de 2018 a tota la Unió Europea

DRETS (de les persones interessades)
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les vostres dades, així com la limitació o oposició d’aquestes.

PROCEDÈNCIA (de les dades)
Font de les dades

 • Les dades són facilitades pel mateix usuari.
 • Les dades facilitades per lusuari són dades de nivell de protecció bàsic.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Aquestes condicions de venda regulen l’acord entre CASA JAM BARCELONA i el client formalitzat a través del Lloc Web “www.casajambarcelona.com”.

PROCEDIMENT DE COMPRA
Per poder fer la reserva a través del Lloc Web, el Client ha de ser més gran i ha de ser el client final. Els menors queden exclosos de forma expressa.

Com fer la reserva i pagament a través de la pàgina
Per fer una reserva a través del Lloc Web de CASA JAM BARCELONA heu de seguir aquests passos:

 1. Triar les nits i el nombre de persones  i “COMPROVAR” la reserva amb el botó.
 2. Apareix una llista d’opcions d’habitacions, capacitat i preu per persona per nit. Assenyalar l’escollida i el botó “SEGUIR”
 3. Per seguir amb la reserva apareix una pantalla amb el detall a omplir de les dades personals dels hostes: Nom, Cognom, Carrer, CP i Ciutat, País, telèfon, correu electrònic i dades addicionals, mètode de pagament (Visa, Mastercard), número de targeta, data i titular de la mateixa.
 4. Assenyalar la casella d’acceptació de les CONDICIONS DEL CONTRACTE.
 5. Amb el botó RESERVA SUBJECTA A PAGAMENT enviar la informació.
 6. Mitjançant un correu electrònic s’informa el client si la reserva està confirmada (s’ha realitzat el cobrament del prepagament) o si no s’ha pogut confirmar (no s’ha pogut fer el cobrament i es demana la revisió dels daots de la targeta bancària utilitzada )

CASA JAM BARCELONA pot canviar les Condicions de venda qualsevol moment, sense previ avís al Client. Tot i això, CASA JAM BARCELONA anunciarà aquest canvi si una reserva es cancel·la per alguna raó de disponibilitat i CASA JAM BARCELONA reemborsarà (si correspon) el valor de la reserva.
Un cop el Client hagi rebut de CASA JAM BARCELONA la confirmació de la reserva, les Condicions de venda aplicables a la mateixa no es poden modificar.

Disponibilitat d’habitacions
La culminació d’una reserva a través del lloc web està subjecta a la disponibilitat dels dies elegits.

Si les habitacions no estan disponibles, es comunicarà al Client immediatament abans de fer la reserva.

Dret de CASA JAM BARCELONA de cancel·lar o no acceptar una reserva

CASA JAM BARCELONA es reserva el dret de rebutjar qualsevol reserva, cancel·lar-la o no acceptar-la, per les raons següents:

 • Es va produir un error tècnic o de preus al Lloc Web quan es va fer la reserva.
 • L’habitació/es que figura a la reserva no està disponible.
 • La informació de pagament facilitada era incorrecta o no verificable.
 • Els sistemes de seguretat indiquen que la reserva és anòmala o pot ser fraudulenta.
 • Hi ha raons que indiquen que el Client és menor.

Si una reserva es cancel·la per alguna de les raons anteriors, CASA JAM BARCELONA en reemborsarà el valor.

Cancel·lació d’una reserva per part del client
Les cancel·lacions només s’acceptaran per correu electrònic i han de ser rebudes, com a mínim, 1 dia abans de la data d’arribada. En cas de falta de cancel·lació o cancel·lació tardana, no se li reintegrarà el dipòsit carregat a la targeta de crèdit en el moment que vostè va fer la reserva. També en aquest cas, el preu de la primera nit de la reserva serà retingut i se li cobrarà el de la segona nit per CASA JAM BARCELONA com a penalització per no disposar de la notificació de cancel·lació correcta. No es fan excepcions a aquesta norma.

Verificació de dades
Abans de processar una comanda realitzada pel Client, CASA JAM BARCELONA pot verificar-ne les dades: la seva adreça, la solvència del Client i si hi pot haver algun frau implicat. Pel que fa al possible frau, CASA JAM BARCELONA pot utilitzar una verificació parcialment automàtica de totes les reserves per filtrar les que es considerin anòmales o sospitoses de frau. En el cas de detectar reserves sospitoses de frau poden ser comunicats a les autoritats pertinents, que podran emprendre accions legals contra aquest.

PREU I PAGAMENT
Preus i moneda
Els preus i les ofertes que es presenten al Lloc Web inclouen IVA (Impost sobre el valor afegit) i només són vàlids per a les reserves realitzades en línia a través del Lloc Web. Els preus són a Euros. No s’inclou als preus que es presenten al Lloc Web la Taxa Turística (3.03€ per persona i nit).

Forma de pagament
Per pagar la comanda el Client pot utilitzar les modalitats següents:

 • Targetes de crèdit: Visa, Visa Electron, MasterCard, Mestre. El càrrec es farà després de la confirmació de la reserva.

Canvis al preu
Els preus que apareixen al Lloc Web poden estar subjectes a canvis. CASA JAM BARCELONA es reserva el dret de canviar els preus sense previ avís. Tot i això, després de la confirmació del pagament per part del client, els preus no podran ser variats.

RESPONSABILITAT
Aquestes Condicions del contracte de reserva i pagament d’allotjament a CASA JAM BARCELONA estableixen totes les obligacions i les responsabilitats. No hi ha garanties, condicions ni altres termes que siguin vinculants per a CASA JAM BARCELONA, excepte les que s’esmenten de manera expressa en aquestes Condicions Generals.

Res del que figura en aquestes Condicions Generals limita ni exclou la responsabilitat de CASA JAM BARCELONA davant de:

 • la mort o els danys personals causats per la negligència de CASA JAM BARCELONA,
 • el frau
 • qualsevol incompliment de les obligacions que impliquin les lleis nacionals vigents ni
 • qualsevol responsabilitat que no es pugui excloure per llei.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Les reserves i el pagament realitzades a través del Lloc Web de CASA JAM BARCELONA i sota aquestes Condicions Generals estan subjectes a la legislació espanyola.

PLATAFORMA DE LA COMISSIÓ EUROPEA
La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013. Només pot ser utilitzat el site si “és consumidor resident a la UE si té queixes de productes o serveis comprats o contractats en línia a una empresa establerta a la UE”, resa el portal de la Plataforma. És, doncs, incompatible amb conflictes generats amb altres països.

BOOK NOW